Hoạt động

Thành quả 10 năm đào tạo nghề lao động nông thôn

Qua 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt được triển khai đã giúp công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đạt được những bước tiến mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương.

Vai trò hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới của Hậu Giang

Hình thức tổ chức sản xuất là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, các hợp tác xã (HTX) và liên hiệp HTX trong tỉnh đã làm tốt vai trò phát triển kinh tế nông thôn, góp phần tăng trưởng cho khu vực và xã nông thôn mới.

Hậu Giang: Công nhận nghề truyền thống trồng trầu và làng nghề đan lát

TBV - Vừa qua, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống của tỉnh Hậu Giang (Hội đồng thẩm định làng nghề tỉnh), do ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức cuộc họp để xem xét công nhận nghề truyền thống trồng trầu và làng nghề đan đát trên địa bàn huyện Vị Thủy; đồng thời xem xét công nhận làng nghề trồng hoa ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A.

Nghề đan lục bình khởi sắc

Tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang có một HTX đã tận dụng loại cây phế phẩm là lục bình để sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.